Bakgrund

Segeljakten Alanta är en förening som grundats ur drömmen att återskapa en jakt från Ålands skärgård. Ursprungligen var målsättningen att hitta en intressant förlaga, och återskapa den så långt som praktiskt möjligt. Efterforskningarna gav dock inga resultat; den en gång så vanliga båttypen har knappt dokumenterats. De enda förlagor som finns är de fall när jakter erbjudits till staten, och med anledning av någon sorts ”anbudsförfarande” mätts och ritats upp. Några sådana ritningar och protokoll finns i Postmuseum, Tullmuseum och Nationalarkivet.

Tack vare de svårigheterna ändrades projektets fokus. Föreningen kommer nu att bedriva betydligt mera forskning än vad som var tänkt från början, för att på alla möjliga sätt kunna återskapa den åländska jakten och redogöra för dess utveckling fram till den kända formen som jakterna antagit i slutet av 1800-talet.

I princip kan man anta att jakterna utvecklades från storbåtarna, som sakteliga blev kajutbåtar som riggades om och måste blivit mera sjödugliga för att ta sig an resorna till Reval och Riga som finns dokumenterade i skrift. Mera om historien (allt eftersom forskningen fortskrider) kan du läsa på sidan ”Ålands Jakter”.

Jakten kommer är ca 14 meter lång och 4,5 meter bred. Den är helt däckad och har övernattningsmöjligheter för ca 10 personer. Bygget sker på traditionellt åländskt vis helt i furu, och på klink utan mallar. Byggteknikerna har dokumenterats i bild, film och text.
Sedan vintern 2021 är denna byggmetod även klassad som Immateriellt Kulturarv hos UNESCO, läs mera här!

Det går alltid att besöka varvet (Sjökvarteret i Mariehamn) för att se vad som pågår. Alanta sjösattes 24 juli 2021, och ska vara seglingsklar under säsongen 2022. Men vi behöver ännu lite stöd för att lyckas med det!

Det finns flera sätt att stöda föreningen, läs mera på sidan ”Stöd oss”.